Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de website: cvtemplatekopen.nl.

KVK nummer 70678561, gevestigd te Amsterdam
BTW nummer NL002231040B04

Laatst gewijzigd op: 3 februari 2020

1. Algemeen

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van: cvtemplatekopen.nl. Door gebruik te maken van deze website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dat betekent ook dat u ervoor instaat dat iemand anders die gebruik maakt van cvtemplatekopen.nl op jouw computer, zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor iedereen en op alle producten en diensten van cvtemplatekopen.nl van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op elk gewenst moment te kunnen wijzigen. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de gebruikersvoorwaarden van derden niet door cvtemplatekopen.nl erkend.

Voor toepassing van deze overeenkomst zal een geleverde product of producten alle digitale diensten omvatten als gevolg van een aankoop op de website.

2. Gebruik van de website

Inhoud die u geleverd krijgt zijn inclusief en zonder beperking, alle bestanden met software gegenereerde afbeeldingen en bijbehorende softwaregegevens (gezamenlijk de ‘content’), onder licentie aan u gegeven. cvtemplatekopen.nl behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Toch zal cvtemplatekopen.nl te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.

2.1 cvtemplatekopen.nl kan niet garanderen dat de internetsite te allen tijde ononderbroken, vrij van storingen of foutloos beschikbaar kan worden gesteld;

2.2 cvtemplatekopen.nl kan geen garantie geven voor het krijgen van de gewenste baan.

3. Afbeeldingen en eigendomsrecht

3.1 U erkend en stemt ermee in dat de cvtemplatekopen.nl website bestanden en afbeeldingen bevat, die eigendom zijn van cvtemplatekopen.nl, licentiegevers en/of gebruikers van cvtemplatekopen.nl. De bestanden en afbeeldingen worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruik voor commerciële doeleinden.

3,2 Elke verkoop op cvtemplatekopen.nl wordt op naam geregistreerd. De cv templates en motivatiebrief templates mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt, gedeeld of uitgeleend aan andere personen dan de koper zelf.

3.3 Gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op cvtemplatekopen.nl, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van een aankoop.

3.4 cvtemplatekopen.nl verklaart dat deze het recht heeft tot het aangaan van deze overeenkomst en het recht heeft om de licentie onder deze voorwaarden te verlenen.

3.5 cvtemplatekopen.nl garandeert dat de afbeelding(en) vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product download of ontvangt.

3.6 Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.

4. Herroeping digitale inhoud

Bij bestelling en levering van een fysiek product, heeft u in de regel recht om tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Bij bestelling van een digitaal product zoals een motivatiebrief of CV template, waar werkzaamheden aan verricht worden voordat het wordt geleverd, geldt een uitzondering op het herroepingsrecht. Een digitaal document kan namelijk niet worden geretourneerd, zonder dat u er afstand van doet. Het digitale document kan altijd in uw bezit blijven. Wel kan uw bestelling worden geannuleerd, maar omdat er tot aan de levering werkzaamheden worden verricht aan het digitale document, wordt er een staffel gehanteerd voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

Staffel annuleren bestelling (na ontvangst van de annulering):
• Eerstvolgende en tweede werkdag voor 18:00 uur: 100% van de aankoopprijs
• Op de derde werkdag voor 18:00 uur: 50% van de aankoopprijs
• Vanaf de vierde werkdag tot levering voor 17:00 uur: 25% van de aankoopprijs

5. Overmacht

5.1 cvtemplatekopen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, voor zover deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. cvtemplatekopen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht zodra aan deze verbintenissen niet kan worden voldaan.

5.3 cvtemplatekopen.nl behoud zich in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is cvtemplatekopen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

6. Thuisprinten

Indien aangekochte producten van cvtemplatekopen.nl door u thuis geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. cvtemplatekopen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van thuisprinters.

7. Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@cvtemplatekopen.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

8. Overdraagbaarheid

Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

© 2020 cvtemplatekopen.nl. Alle rechten voorbehouden